Akcyza

  • Dokumentacja wewnętrzna W publikacji kompleksowo
    Dokumentacja wewnętrzna W publikacji kompleksowo
    Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: Akcyza | Komentarze: 2

    Dokumentacja wewnętrzna. W publikacji kompleksowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości procent od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym także niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna normy naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetki także możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor strony www wskazuje także okoliczności,.


Top