Dokumentacja pracownicza

  • W dokumentacja pracownicza dokumenty
    W dokumentacja pracownicza dokumenty
    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 5

    W dokumentacja pracownicza dokumenty i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności.


Top