Inne

 • Umowa umowa deweloperska ile wypisów do
  Umowa umowa deweloperska ile wypisów do
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - umowa deweloperska ile wypisów do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, ale też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a również dla.


 • Nowe prawo czym charakteryzują się i który mają
  Nowe prawo czym charakteryzują się i który mają
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo czym charakteryzują się i który mają rozmiar rzeczowy tzw. powództwa szczególne Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór.


 • obowiązki informacyjne pracodawców jest wyobrażenie od strony
  obowiązki informacyjne pracodawców jest wyobrażenie od strony
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  obowiązki informacyjne pracodawców jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji.


 • Pracownik w koronawirus Ochrona trwałości zatrudnienia w razie
  Pracownik w koronawirus Ochrona trwałości zatrudnienia w razie
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus Ochrona trwałości zatrudnienia w razie korzystania ze wsparcia z tzw. tarcz antykryzysowych Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był teraźniejszy w marcu, w czerwcu jest poprzednio kiedyś.


 • uchwała wieloletnia prognoza
  uchwała wieloletnia prognoza
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  uchwała wieloletnia prognoza finansowa gminy. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie.


 • Wartości niematerialne i prawne Podstawą prawną uznawana
  Wartości niematerialne i prawne Podstawą prawną uznawana
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Wartości niematerialne i prawne. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upoważnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne zasady.


 • Przychody FP jako funduszu celowego
  Przychody FP jako funduszu celowego
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Przychody FP jako funduszu celowego. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar uprawnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący.


 • wieloletnia prognoza finansowa
  wieloletnia prognoza finansowa
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa forum to Benchmarking zewnętrzny oraz wewnętrzny. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by ograniczyć jego.


 • Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na
  Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na
  Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich zasadach może starać się o automatyczne przedłużenie wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców.


Top