KPC Komentarz

  • Zamówienia sektorowe w zam publicznych
    Zamówienia sektorowe w zam publicznych
    Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: KPC Komentarz | Komentarze: 0

    Zamówienia sektorowe w zam publicznych. Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające interesy zamawiającego na okoliczność niewykonania czyli nienależytego wykonania umowy. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków.


Top