Obrona konieczna praktyce

img

Kompendium postępowania karnego jest opracowaniem o cechach skryptu akademickiego, opartego na bieżącym stanie prawnym, adresowanego do studentów działów prawa, którego celem jest ułatwienie studentowi rekapitulacji wiedzy zdobytej podczas wykładu i ćwiczeń z postępowania karnego, jak też w ramach nauki własnej. Omawia zwłaszcza zadania dotyczące: ustroju polskiego sądownictwa, właściwości i składów orzekających sądów, czynności i przesłanek procesowych, dowodów, uczestników postępowania, rodzajów i trybów postępowań również środków odwoławczych. Postępowanie karne. Dynamika materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezentuje wybór materiałów do zajęć konwersatoryjnych z postępowania karnego. Zawiera wybór casusów połączonych z dynamiką postępowania karnego, tez orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, przykłady pism procesowych również przystępne peryfraza najważniejszych zadań procesu karnego. Zbiór ten powinien być znaczącą pomocą dydaktyczną na rzecz żaków poznających złożoną problematykę procesową. Stanowi uzupełnienie wykładu również artykuła, utrwalając w oparciu o konkretne przykłady zasób wiedzy niezbędne z punktu widzenia wymagań egzaminacyjnych. Autorami opracowania są pracownicy Katedry Postępowania Karnego WPiA UAM, a równocześnie dydaktycy dobrze znający potrzeby studentów w tym zakresie. W obecnym wydaniu zeszytu odnotować trzeba rozległy wkład młodszych pracowników Katedry także doktorantów. Tak więc ta pomoc dydaktyczna powstała siłami

  • Kodeks pracy 2020 ciąża niemal pewne Kodeks pracy 2020 ciąża niemal pewne
  • Nowe prawo budowlane  przyspieszenie Nowe prawo budowlane przyspieszenie
  • Niedozwolone postanowienia umowne konsumenta zakupy przez Niedozwolone postanowienia umowne konsumenta zakupy przez
  • Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
  • Projekty unijne 2020 język angielski i i Procedura Projekty unijne 2020 język angielski i i Procedura
Top