foto

kontach księgi głównej majątek obrotowy Artykuł

kontach księgi głównej majątek obrotowy. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje.

Zobacz więcej ...

foto

W podatkach ile podatek dochodowy 2020 i przekazanie

W podatkach ile podatek dochodowy 2020 i przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z aspektu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną zasób wiedzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania.

Zobacz więcej ...

foto

Upewnij się dla kogo zwrot podatku z zus

Upewnij się dla kogo zwrot podatku z zus - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej informacji w obszarze procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny nacisk zostanie umiejscowiony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne regulacje spojone z odzyskiwaniem podatku VAT.

Zobacz więcej ...

foto

Upewnij się jakie zwroty podatku wpis o podatkach jest przekazanie

Upewnij się jakie zwroty podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej informacji w obszarze procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny parcie zostanie usytuowany na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne regulacje związane z odzyskiwaniem podatku.

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa i jaka zaliczka na podatek

Tarcza antykryzysowa i jaka zaliczka na podatek dochodowy na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną przez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatkowo niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zobacz więcej ...

foto

Przeczytaj ile kosztuje prowadzenie aktywności gospodarczej

Przeczytaj ile kosztuje prowadzenie aktywności gospodarczej wejście w życie przepisów związanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski firma w związku z kryzysem, jaki wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno jednakże szukać zapowiadanych przez minister.

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa i jak ująć zaliczki na podatek

Tarcza antykryzysowa i jak ująć zaliczki na podatek dochodowy w księgach spółki komandytowej na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną przez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych również wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatkowo niektórych.

Zobacz więcej ...

foto

COVID19 i dochody rachunkowe i podatkowe gminy

COVID-19 i dochody rachunkowe i podatkowe gminy na przykładzie 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy szczególne regulujące prowadzenie postępowań podatkowych w czasach epidemii COVID-19. Ustawodawca wprowadził tak jak nowe rozwiązania w przedmiocie dochodzenia i windykowania podatków i należności publicznoprawnych. Obowiązują także nowe przepisy w odniesieniu do zobowiązań cywilnoprawnych.

Zobacz więcej ...

foto

podatki a opłaty lokalne i Wzorcowe reguły rozliczeń

podatki a opłaty lokalne i Wzorcowe reguły rozliczeń kosztów działalności pomocniczej Nieruchomości. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza porcja zawiera przestrzeń rachunku kosztów, a druga budżetowania.

Zobacz więcej ...

foto

Rozliczanie podatku od towarów i usług

Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach wybitnie często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują.

Zobacz więcej ...