Pomoc społeczna

 • Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku
  Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Pomoc społeczna | Komentarze: 0

  Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w zakresie programu 500+ może liczyć każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pamiętać o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom czyli opiekunom na każde dziecko do momentu.


 • Sposób ujęcia w ewidencji księgowej Specyfika rachunkowości
  Sposób ujęcia w ewidencji księgowej Specyfika rachunkowości
  Dodany: 2020-06-15 | Kategoria: Pomoc społeczna | Komentarze: 0

  Sposób ujęcia w ewidencji księgowej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a dlatego zarówno rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), która – w.


 • Pomoc materialna dla uczniów
  Pomoc materialna dla uczniów
  Dodany: 2020-02-17 | Kategoria: Pomoc społeczna | Komentarze: 1

  Pomoc materialna dla uczniów 2020 - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w zakresie programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, niezależnie od wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie.


Top