prawo o ruchu drogowym nie spełnia Aktualny

prawo o ruchu drogowym nie spełnia Aktualny

prawo o ruchu drogowym nie spełnia. Aktualny „kodeks drogowy” – tekst jednolity ustawy Prawo o ruchu drogowym (ostatnia zmiana: 04-03-2019 – Dz. U. 2019 poz. 60) z dnia 20 czerwca 1997 roku, regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Źródłem kodeksu drogowego jest Internetowy System Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl). Prawo o ruchu drogowym składa się z działów, które dzielą się na rozdziały i oddziały, obejmuje 152 artykuły. Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że wehikuł podlegający profesjonalnej rejestracji będzie mógł być prowadzony nie tylko przez podmiot uprawniony albo jego pracownika, kierowcę wynajętego poprzez producenta, a także przez klienta - osobę zainteresowaną zakupem pojazdu. Według bieżących obecnie artykułów jazdę testową może w praktyce wykonać tylko podmiot uprawniona, a potencjalny nabywca jest osobą towarzyszącą. Nowe przepisy pozwolą także na gromadzenie odpowiednich danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz umożliwią skuteczne sprawdzanie upoważnień do profesjonalnej rejestracji pojazdów poprzez organy piszczałkowe kontroli ruchu drogowego. Najważniejsze z nich przewidują: kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie kodeksów dotyczących młodych kierowców, systemu punktowego za pogwałcenie artykułów ruchu drogowego także funkcjonowania centralnej ewidencji kierowców z 4 stycznia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. oraz dostosowanie wielu kodeksów do przemian terminu także zmian kompetencyjnych, ustalenie oryginalnych przesłanek zatrzymania prawa jazy również cofnięcia jakich drog nie przewiduje kodeks drogowy upełnomocnień do kierowania pojazdami w związku m. in. z zaostrzeniem odpowiedzialności za jazdę po spożyciu alkoholu innymi słowy narkotyków, przekroczeniem dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h, przewozem większej liczby osób niż dopuszczalna, brakiem odpowiednich dokumentów, zwiększenie szybkości terminu wejścia w życie artykułów dotyczących obowiązku odbycia kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli osoba kierowała pojazdem po spożyciu alkoholu innymi słowy narkotyków, ułatwienia dla kierujących pojazdami; w razie utworzenia, połączenia, podziału albo zniesienia powiatu oraz zmiany nazw powiatu czyli miejscowości nie jest wymagana wymiana prawa jazdy, konkretyzację obszaru wykroczeń, jakich popełnienie powoduje rozszerzenie okresu próbnego na rzecz młodego kierowcy o kolejne 2 lata. Projekt wprowadza podobnie obowiązek posiadania przez kierowcę wykonującego transport drogowy protokołu aktualnej drogowej kontroli technicznej. Rozszerzono również stosowanie systemu oceny niebezpieczeństwa (dotyczącego m.in. liczby usterek wykrytych w pojazdach) dodatkowo wprowadzono obowiązek, by wstępne kontrole drogowe stanu technicznego pojazdów (zgodnie z dyrektywą) w każdym roku obejmowały przynajmniej 5 proc. łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Top