Sejm po wybitnie burzliwej debacie uchwalił nowelizację

Sejm po wybitnie burzliwej debacie uchwalił nowelizację

Sejm po wybitnie burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje więcej niż 120 zmian. Tylko kilka z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia prawo karne ile lat również zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji wyroku (zasada powagi rzeczy osądzonej), rzekomo że: orzeczona, mimo to nie wykonana sankcja jest wyższa od górnej granicy zagrożenia w nowej ustawie (art. 4 § 2 KK) - wówczas karę zmniejsza się do górnej granicy zagrożenia przewidzianego w nowej ustawie; sprawcy wymierzono karę pozbawienia wolności za czyn, który nie jest zagrożony pozbawieniem wolności przez nowa ustawę - wówczas wymierzoną karę zamienia się na karę grzywny czyli ograniczenia wolności (1 czym sie rozni prawo karne od cywilnego miesiąc pozbawienia wolności zamienia się na 60 stawek dziennych grzywny albo 2 miesiące ograniczenia wolności); pod warunkiem doszło do dekryminalizacji czynu (czyn nie jest wcześniej zabroniony od groźbą kary) - wówczas skazanie ulega zatarciu de iure, kara jest darowana, karty karne usuwa się z rejestru skazanych, natomiast nie ma restytucji za karę przedtem odbytą. Nowela wprowadza też karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Ma być ona orzekana względem sprawców, którzy są trwale niebezpieczni dla społeczeństwa. Taką karę sądy będą musiały obligatoryjnie orzekać także w stosunku do osób, jakie zostały w przeszłości skazane na umowa dożywocia czy też na 20 i więcej lat więzienia, a dopuściły się kolejnego przestępstwa, za które orzeczono w stosunku do nich dożywocie. Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) jest traktowana w odbiorze społecznym jako fikcja skazania. Jest ona też źródłem przeludnienia w zakładach karnych, niewykonywania dużej liczby kar pozbawienia wolności czy prawo karne działa wstecz oraz wzrastającej recydywy przy ogólnym spadku przestępczości. Lepsze efekty w tym względzie przynoszą sankcje wolnościowe - grzywny bądź kary ograniczenia wolności, jakie są na rzecz sprawcy bardziej odstraszające i dolegliwe, niż kara pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Top