Współczesne prawo karne powinno godzić

Współczesne prawo karne powinno godzić

Współczesne prawo karne powinno godzić obie te funkcje. Rola i znaczenie każdej z nich są różne w zależności od tego, o jakie przestępstwo i o który podmiot w procesie karnym chodzi. Funkcja sprawiedliwościowa odgrywa większą rolę przy tradycyjnych, pospolitych przestępstwach, gdzie pokrzywdzonym jest konkretna jednostka (np. zabójstwo, zgwałcenie, kradzież). Odgrywa ona natomiast mniejszą, a czasami wręcz żadną rolę przy tzw. przestępstwach bez ofiar, godzących w romans ogólny, takich jak: fałszowanie dokumentów, nielegalne tytuł własności broni, szpiegostwo. Każda ze wspomnianych funkcji ma też różne znaczenie i w różnym stopniu jest akcentowana poprzez osoby uczestniczące w realizacji odpowiedzialności karnej. Pokrzywdzony żądający ścigania sprawcy nie robi tego z myślą o ochronie społeczeństwa przed powtórzeniem się czynu, lecz z chęci odpłacenia sprawcy za doznaną krzywdę. Z kolei prokurator czyli sędzia kieruje się przesłuchanie małoletnich świadków w niewielkim stopniu taką emocją, a z większym natężeniem myślą o efekcie ochronnym represji karnej.

Top