Prawo o szkolnictwie

  • Prawo o szkolnictwie rola i miejsce
    Prawo o szkolnictwie rola i miejsce
    Dodany: 2020-06-23 | Kategoria: Prawo o szkolnictwie | Komentarze: 0

    Prawo o szkolnictwie rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora i nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego. Z jednej strony – nadawanie stopni naukowych także występowanie o nadanie tytułu naukowego (profesora) zostaje precyzyjniej opisane w samej ustawie. Z drugiej – nakłada na.


Top