Prawo restrukturyzacyjne jak skutecznie zgłosić

Prawo restrukturyzacyjne  jak skutecznie zgłosić

Prawo restrukturyzacyjne - jak skutecznie zgłosić wierzytelności według znowelizowanych przepisów? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu? w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz związki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która zaiste zmienia regulacje Prawa upadłościowego także Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie znajomości odnośnie do znowelizowanych przepisów, a zarówno wypracowanie w zakresie dyskusji i rozwiązywania przypadków właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według nowych zasad postępowaniu upadłościowym, szczególnie postępowaniu upadłościowym prowadzonym względem osoby fizycznej, która nie prowadzi aktywności gospodarczej, także postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia dodatkowo adwokat posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego również zarządcy. Taka formuła szkolenia pozwoli na zrealizowanie analizy omawianych problemów z w największym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Top