Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające się przy stosowaniu przepisów z warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego tej dziedziny prawa oraz reprezentacja konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli zarówno na pogłębienie wiedzy dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet dodatkowo zminimalizowanie zagrożeń połączonych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.

Top