Prawo

 • Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań
  Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa również reprezentacja.


 • Nowe prawo budowlane przyspieszenie
  Nowe prawo budowlane przyspieszenie
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - przyspieszenie procesu inwestycyjnego finisz ustawodawcy przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie wskutek na.


 • Uwarunkowania podnajmu oraz oddziaływanie czasowego
  Uwarunkowania podnajmu oraz oddziaływanie czasowego
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Uwarunkowania podnajmu oraz oddziaływanie czasowego wstrzymania możliwości świadczenia usług hotelarskich skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, którzy chcieliby zainicjować karierę zawodową w obszarze zarządzania.


 • Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych dywidenda ustawa przewiduje
  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych dywidenda ustawa przewiduje
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych dywidenda ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają podobnie grzywnie,.


 • Prawo restrukturyzacyjne obowiązek złożenia wadium;
  Prawo restrukturyzacyjne obowiązek złożenia wadium;
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - obowiązek złożenia wadium; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym także stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych.


 • Prawo rodzinne mediacja i pokrewieństwo i powinowactwo
  Prawo rodzinne mediacja i pokrewieństwo i powinowactwo
  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo rodzinne mediacja i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy między rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również związanych z nimi regulacji KPC to całkowity sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze.


 • COVID 19 pobyt tymczasowy na rzecz
  COVID 19 pobyt tymczasowy na rzecz
  Dodany: 2020-05-11 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  COVID 19 pobyt tymczasowy na rzecz cudzoziemca w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w ostatnim czasie, materie związane z zatrudnianiem cudzoziemców dodatkowo dokumentacją pracy cudzoziemców tak jak uległy zmianie. Temat, który zawsze stanowił wyzwanie dla pracodawców obecnie przybrał nową formę. Niezwykle istotne jest, by we wszystkich działaniach powiązanych z zatrudnianiem i pracą cudzoziemców opierać się na w największym.


 • art 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób
  art 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 3

  art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia i Polska procedura karna. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny pchnięcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza obszaru zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach.


 • Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłaty
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłaty
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłaty i sprawozdania w zakresie gospodarki wodnej Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rejestr odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, jakkolwiek też sprawozdanie.


 • Gmina i jak zaskarżyć uchwałę
  Gmina i jak zaskarżyć uchwałę
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Gmina i jak zaskarżyć uchwałę rady gminy do wojewody wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym.


Top