Prawo restrukturyzacyjne obowiązek złożenia wadium;

Prawo restrukturyzacyjne  obowiązek złożenia wadium;

Prawo restrukturyzacyjne - obowiązek złożenia wadium; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym także stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która istotnie zmienia regulacje Prawa upadłościowego również Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie znajomości na temat znowelizowanych przepisów, a również wypracowanie w zakresie dyskusji i rozwiązywania przypadków właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według innowacyjnych zasad postępowaniu upadłościowym, szczególnie postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do osoby fizycznej, która nie prowadzi aktywności gospodarczej, oraz postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule poprzez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia oraz mecenas posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego dodatkowo zarządcy. Taka jaki jest tryb ustalania planu spłaty wierzycieli i jaką rolę w ustalaniu planu spłaty odgrywają wierzyciele? przepis szkolenia pozwoli na zrealizowanie analizy omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu poprzez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Top