RODO

 • Monitoring wizyjny zabezpieczenia informatyczne
  Monitoring wizyjny zabezpieczenia informatyczne
  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  Monitoring wizyjny zabezpieczenia informatyczne i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób przystępny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu.


 • Umowy w sprawie wyznaczenia
  Umowy w sprawie wyznaczenia
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  Umowy w sprawie wyznaczenia hurtownika do dystrybucji. Klauzule zgód. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać zarządca danych to znaczy podmiot przetwarzający, natomiast zarazem obliguje do wykazania, teraz udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych innymi słowy podmiot przetwarzający powinien przewidzieć na gruncie.


 • Prawa osób których dane osobowe
  Prawa osób których dane osobowe
  Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: RODO | Komentarze: 2

  Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z obszaru bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego na rzecz dorosłych. Normy transportu ręcznego na rzecz młodocianych. Odległości bezpieczeństwa.


 • czy inspektorem ochrony danych osobowych może być kadrowa
  czy inspektorem ochrony danych osobowych może być kadrowa
  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: RODO | Komentarze: 2

  czy inspektorem ochrony danych osobowych może być kadrowa. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z obszaru bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego na.


 • RODO 2020 Zabezpieczenie danych kadrowych
  RODO 2020 Zabezpieczenie danych kadrowych
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  RODO 2020 Zabezpieczenie danych kadrowych w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury na rzecz zaawansowanych. Od ponad roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy również przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika.


 • Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego
  Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego
  Dodany: 2020-02-18 | Kategoria: RODO | Komentarze: 1

  Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego regulamin pracy stanowi serce każdego dobrze zorganizowanego systemu bezpieczeństwa. Od jego właściwej organizacji zależy skuteczność i efektywność pracy operatorów monitoringu. Współczesne centra nadzoru wizyjnego zaczynają wykraczać poza swoje pierwotne przeznaczenie i coraz częściej zaczynają pełnić funkcję swoistych centrów bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie wymagań w zakresie organizacji i funkcjonowania centrów.


Top