Ustawowa wyłączność określoność

img

Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza aspektu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i dokładnie omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania na ich podstawie zarzutów odwoławczych. Odniesiono się zarówno do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych także zarzutów łączonych. Przedstawiono również w detalach przebieg postępowania odwoławczego, uwzględniając czynności organów procesowych (prezesa sądu pierwszej instancji i sądu odwoławczego), a także czynności stron, obrońców i pełnomocników dodatkowo ich współpraca w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej. Do każdego komentowanego przepisu przywołano orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz trybunałów apelacyjnych. Wyboru orzeczeń wykonano ze względu na ich znaczenie i użyteczność dla praktyki. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych. Książ-ka zawiera dodatkowo projekty ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym. Książkę wzbogacono o dodatkowe kwestie spojone z formułowaniem zarzutów odwoławczych również uaktualniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. W suplemencie zamieszczono nowe wzory apelacji w sprawach o wykroczenia i w kwestiach karnych skarbowych. Artykuł wszechstronnie opisuje nowy model postępowania karnego w kształcie wyznaczonym tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Szczegółowo omówione zostały przede wszystkim dwójka odrębne nurty postępowania: kontradyktoryjny (konfrontacyjny) i konsensualny, co jest doskonale unikatowym i autorskim sposobem prezentacji modelu postępowania sądowego. Oprócz dogłębnej analizy innowacyjnych instytucji karnoprocesowych artykuł zawiera: wzory najważniejszych pism procesowych zapadających w postępowaniu karnym, a podobnie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście.

  • kodeks postępowania cywilnego kodeks postępowania cywilnego
  • Najczęściej stosowane klauzule umowne w praktyce Przedmiotem Najczęściej stosowane klauzule umowne w praktyce Przedmiotem
  • Kodeks pracy 2020 ciąża niemal pewne Kodeks pracy 2020 ciąża niemal pewne
  • Projekty unijne 2020 język angielski i i Procedura Projekty unijne 2020 język angielski i i Procedura
  • Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi
Top