Zamówienia publiczne

 • Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające
  Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające interesy zamawiającego na okoliczność niewykonania albo nienależytego wykonania umowy. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym.


 • Elektronizacja zamówień publicznych Fakultatywność
  Elektronizacja zamówień publicznych Fakultatywność
  Dodany: 2020-05-21 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Elektronizacja zamówień publicznych Fakultatywność żądania wadium i nowe reguły zwrotu wadium i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów także trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe.


 • Jak kształtuje się orzecznictwo sądowe
  Jak kształtuje się orzecznictwo sądowe
  Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 1

  Jak kształtuje się orzecznictwo sądowe oraz KIO dotyczące korekt finansowych?. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, święty komunikacji zamawiającego z wykonawcami. Przewiduje on.


Top